WARUNKI OGÓLNE

 1. Właścicielem strony internetowej www.botm.info.pl , zwanym dalej Administratorem jest Justyna Gądek z siedzibą w Dzierżoniowie.
 2. Administrator, nie odpowiada za jakiekolwiek nieprawidłowości w działaniu strony i związane z tym trudności w korzystaniu z prezentowanych treści.
 3. Administrator zastrzega, że treści zaprezentowane na stronie internetowej są indywidualnym stanowiskiem autorów, wobec czego nie mogą być traktowane jako wiążące opinie, stanowiska, czy interpretacje przepisów prawa. Administrator dokłada należytych starań w celu zapewnienia zgodności prezentowanych treści z obowiązującymi przepisami prawa. Odwiedzający stronę internetową stosują zalecenia i informacje na własną odpowiedzialność. Osoby przeglądające zawartość strony robią to świadomie i na własne ryzyko.
 4. Administrator zastrzega sobie nieograniczone prawo do wprowadzania zmian na stronie internetowej, bez uprzedniego lub późniejszego zawiadamiania. Jeśli istnieje uzasadnione podejrzenie, że prezentowane treści są błędne, nieprawdziwe a w skrajnych przypadkach niezgodne z obowiązującym prawem, należy natychmiast powiadomić o tym fakcie Administratora pod adresem e-mail: kontakt@botm.info.pl.

PRAWA AUTORSKIE

 1. Administrator zastrzega sobie wszelkie prawa do zawartości prezentowanej w ramach niniejszej strony internetowej. Zabrania się nieuprawnionego kopiowania, wykorzystywania, rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie, wprowadzania zmian, przesyłania, publicznego prezentowania i wykorzystywania do celów komercyjnych lub niezgodnych z obowiązujących prawem.
 2. Osoby odwiedzające niniejszą stronę internetową ponoszą pełną odpowiedzialność za szkody, powstałe w wyniku wykorzystania danych w sposób niezgodny z w/w zastrzeżeniem. Jednocześnie Administrator zastrzega, że nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wykorzystanie materiałów, znajdujących się w obrębie niniejszej strony internetowej, w sposób niezgodny z wymienionymi zastrzeżeniami.

WARUNKI KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ

 1. Zabrania się dla celów komercyjnych: kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na niniejszej stronie internetowej oraz poprzez włączanie ich w całości lub części do innych stron www.
 2. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania lub udostępniania prac wytworzonych przy wykorzystaniu danych zawartych na niniejszej stronie internetowej lub prac, w których połączono je z innymi danymi.
 3. Zabrania się, przerabiania, przystosowywania lub dokonywania jakichkolwiek innych zmian danych zawartych na niniejszej stronie internetowej.
 4. Rozpowszechnianie i wykorzystywanie danych i informacji lub ich części zawartych na niniejszej stronie internetowej dopuszczalne wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Administratora.

POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES

 1. Strona internetowa w żaden sposób nie narusza obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych ani żadnego innego przepisu prawa krajowego i międzynarodowego, dotyczącego ochrony dóbr osobistych.
 2. Wszelkie zgromadzone dane pozostają wyłącznie do dyspozycji Administratora i nie podlegają udostępnieniu innym firmom bądź osobom. Pobranie dostępnych na stronie plików lub udostępnienie danych w ramach prowadzonej korespondencji (w tym adresu e-mail), jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przetwarzanie danych osobowych i na otrzymywanie drogą elektroniczną od Administratora również informacji handlowych i ofert współpracy.
 3. W ramach niniejszej strony internetowej używane są pliki cookies po to, by dostosować stronę do potrzeb użytkowników oraz w celach statystycznych. Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedza internauta, do urządzenia internauty.
 4. Ponadto cookies są również używane przez wykorzystywane, zawarte na stronie technologie:
  • cookies google-analytics.com – statystyki dla witryny
  • cookie Facebook – przyciski Lubię to!
 5.  Więcej informacji na tej stronie.