BOTM Sp. z o.o.

Pewność i bezpieczeństwo

Towary niebezpieczne w transporcie drogowym zwane potocznie ADR-ami, są stałym elementem zawodowej codzienności transportowca. Jednak nie zawsze zdajemy sobie sprawę z tego, że w transporcie drogowym towary niebezpieczne, to nie tylko ładunek do przewiezienia. Zgodnie z kryteriami klasyfikacyjnymi przyjętymi w umowie międzynarodowej ADR, towarem niebezpiecznym są również zupełnie niepozorne przedmioty i elementy wyposażenia pojazdu, takie jak np: napompowane koła (w tym również koło zapasowe), gaśnica, sprężone powietrze w układach pneumatycznych pojazdu (np. hamulcowym i zawieszenia), akumulator kwasowy, airbag, paliwo w zbiornikach stałych i przenośnych, czy też przedmioty osobiste takie jak: aerozole, perfumy, butla gazowa do kuchenki turystycznej itp. Z jednej strony przykłady te można uznać za mocno przesadzone, jednak z drugiej strony niech będą dowodem na to, że przy tak skomplikowanej i sformalizowanej przestrzeni, jaką są przepisy ADR, bardzo łatwo popełnić błąd, narażający budżet domowy kierowcy lub konto firmy. Weźmy np. pod uwagę przewóz paliwa. Jeśli jesteście Państwo w stanie, bez wahania odpowiedzieć na pytanie: ile paliwa można przewozić w zbiornikach stałych, ile w przenośnych (jako zapas) a ile w opakowaniach transportowych, w celu dostawy np. na teren budowy – to możecie z satysfakcją stwierdzić, że ADR nie jest Wam obcy. Ale to pytanie, to tylko wierzchołek góry lodowej…

W przypadku towarów niebezpiecznych przewożonych jako ładunek, mamy do czynienia z ogromnym polem wyboru sposobu, warunków i procedur przewozu. Bodaj najważniejszym z wymogów do spełnienia, który jednocześnie jest doskonałym sposobem na pozbycie się wielu problemów, jest wyznaczenie w swoim przedsiębiorstwie Doradcy do spraw bezpieczeństwa w transporcie towarów niebezpiecznych (tzw. Doradca DGSA). Obowiązek współpracy z Doradcą DGSA dotyczy każdego przedsiębiorstwa, którego działalność obejmuje przewóz towarów niebezpiecznych albo związane z nim pakowanie, załadunek, napełnianie lub rozładunek – z tym, że nie będzie to konieczne w przypadku takich ilości towarów w każdej jednostce transportowej, które są mniejsze od ilości wymagających oznakowania jej tablicami barwy pomarańczowej.

Współpracuj z profesjonalistami

Umowa ADR, to skomplikowany, ale jednocześnie dobrze i obszernie napisany akt prawny. Jeśli macie Państwo przekonanie, że musicie nawiązać współpracę z Doradcą DGSA, lub macie jakiekolwiek wątpliwości związane z tym tematem, to zachęcamy do kontaktu. Być może poprzez złożenie zapytania i prostą darmową poradę uda się uniknąć poważnych problemów. Nawiązanie stałej współpracy, lub incydentalne rozwiązywanie problemów, wymagających znacznego zaangażowania z naszej strony, wymagać będzie odrębnych negocjacji, co do koszów takiej usługi.

   Nasi Doradcy DGSA posiadają państwowe certyfikaty (Świadectwa Doradcy) i w ramach stałej współpracy służą Państwu swoją wiedzą i doświadczeniem, a po upływie roku kalendarzowego przygotują sprawozdanie z działalności dla właściwego miejscowo wojewódzkiego inspektora transportu drogowego.

 

DO WSPÓŁPRACY ZACHĘCAMY FIRMY TRANSPORTOWE, PRZEDSIĘBIORCÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ OBROTEM TOWARAMI NIEBEZPIECZNYMI ORAZ WSZYSTKICH, KTÓRZY MAJĄ WRAŻENIE, ŻE ADR POWINIEN ICH BLIŻEJ ZAINTERESOWAĆ.