BOTM Sp. z o.o.

Nadzór i dyscyplina

Prowadzenie kadr w firmie transportowej, to przede wszystkim zatrudnianie kierowców, organizacja pracy, nadzór i dyscyplina, rozliczenia czasu pracy, tworzenie dokumentacji pracowniczej i aktów prawa wewnętrznego. Dochodzi do tego konieczność śledzenia wciąż zmieniających się przepisów prawa pracy i interpretacji z nim związanych. Dokumentacja kierowców związana z ich pracą znacznie wykracza swoim zakresem poza ramy określone w Kodeksie pracy. Dzieje się tak za przyczyną odmiennych regulacji zawartych z ustawie o transporcie drogowym, ustawie o czasie pracy kierowców oraz przepisów szczególnych związanych z kompetencjami tej grupy zawodowej wymaganymi podczas przewozu pewnych kategorii ładunków. Nie miejmy żadnych wątpliwości… Kadry sprawnie działającej  firmy transportowej to wysoce wyspecjalizowany dział skupiający osoby o wyjątkowych kompetencjach i zdolnościach interpersonalnych.

Z zakresu obsługi kadrowej jesteśmy gotowi podjąć się dla Państwa realizacji wszystkich obowiązków ciążących na pracodawcy, związanych z zatrudnianiem i organizowaniem pracy.

W ramach współpracy:

  • pomagamy przeprowadzić rekrutację na wolne stanowiska (również dla kierowców spoza UE),
  • przygotowujemy wszystkie wymagane dokumenty do nawiązania stosunku pracy,
  • weryfikujemy kompetencje i predyspozycje kandydatów na pracowników,
  • sprawujemy bieżącą kontrolę nad terminowością wykonywania obowiązkowych badań profilaktycznych, szkoleń BHP, szkoleń specjalistycznych (zawodowych),
  • sporządzamy i prowadzimy dokumentację pracowniczą (rejestry, akta osobowe, zaświadczenia),
  • rozliczamy urlopy wypoczynkowe,
  • wspomagamy działania z zakresu dyscypliny pracy.

Wykonujemy również wiele innych czynności – w zależności od potrzeb klienta.

W razie wystąpienia sytuacji konfliktowych, pomagamy prowadzić negocjacje z pracownikami tak, by poprzez wypracowany consensus, zażegnać zaistniały problem.

 

JEŻELI PROWADZENIE DOKUMENTACJI KADROWEJ PRZESZKADZA CI W PROWADZENIU BIZNESU – MOŻEMY CI POMÓC.