CZAS PRACY

Ewidencja czasu pracy powinna stanowić podstawę do dokonywania rozliczeń i wypłat wynagrodzenia za wykonaną pracę …

WIĘCEJ

ADR

Towary niebezpieczne w transporcie drogowym zwane potocznie ADR-ami, są stałym elementem zawodowej codzienności transportowca …

WIĘCEJ

RZECZOZNAWSTWO

W zależności od potrzeb klientów wykonujemy różnego rodzaju ekspertyzy i oceny techniczne, np. stanu technicznego pojazdu …

WIĘCEJ

AUDYT

Nikt nie jest doskonały” – jak powiedział bohater jednego z filmów – jednak w transporcie niedoskonałości zbyt dużo kosztują…

WIĘCEJ

 

AKTUALNOŚCI

NOWE CZASY – NOWA USŁUGA

Pakiet mobilności, płaca minimalna, kontrole, kary – to aktualne problemy naszej branży. Wiele niewiadomych opartych wyłącznie na domysłach. Więcej prewencji, niż rzeczywiście skutecznych działań. Co zrobić jeżeli dojdzie do kontroli? To właśnie z tego względu uruchamiamy usługę komunikacji z niemieckojęzycznymi organami kontroli w zakresie wykroczeń w ruchu drogowym i transporcie drogowym osób i rzeczy oraz poborze opłat drogowych.

Naszym atutem jest  wieloletnie doświadczenie osobiste naszych współpracowników w ścisłych kontaktach z niemieckojęzycznymi przedstawicielami służb kontroli  w transporcie drogowym poparte praktyką zawodową odbytą na terenie Niemiec w służbie Bundesamt für Güterverkehr.

 

FORMALNOŚCI W URZĘDZIE. TO MOŻE BYĆ PROSTE!

Nie lubisz odwiedzać urzędów? Przytłaczają cię dokumenty, formularze, wnioski? Mamy dobrą wiadomość. Możemy to wszystko zrobić za Ciebie! Zezwolenia, licencje, aktualizacja danych i wiele innych urzędowych formalności zrealizujemy samodzielnie na podstawie udzielonego pełnomocnictwa. Wystarczy tylko zlecenie usługi – reszta należy do nas.

Zapraszamy do kontaktu. Szczegóły oferty zostaną przedstawione po złożeniu zapytania. Zachęcamy do skorzystania z formularza kontaktowego.

 

KIEROWCA Z UKRAINY? I CO DALEJ …

W związku z narastającym zauważalnie problemem dotyczącym dostępności na rynku pracy kierowców zawodowych, coraz powszechniejszą staje się praktyka zatrudniania kierowców m.in. z Ukrainy. Tego typu decyzje w polskich firmach transportowych, to już codzienność.

Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych Klientów, specjaliści BOTM.info opracowali i wdrożyli kompletną procedurę rekrutacji i zatrudnienia kierowców spoza UE. W ramach tego działania wykonujemy wszystkie czynności związane z pozyskaniem i zatrudnieniem kierowcy niemającego stałego miejsca zamieszkania na obszarze UE. Czynności te rozpoczyna proces rekrutacyjny związany z ogłoszeniami zamiaru zatrudnienia publikowanymi w zagranicznych serwisach internetowych poświęconych poszukiwaniu pracy a wieńczy wystąpienie do Głównego Inspektora Transportu Drogowego z wnioskiem o wydanie Świadectwa Kierowcy, czyli dokumentu uprawniającego do świadczenia pracy. Jest to dokument poświadczający spełnienie przez obywatela spoza UE wszystkich wymogów prawa stawianych kierowcom zawodowym, jakie obowiązują w krajach UE.

Tak więc zadbamy o to, by nie musieli Państwo poświęcać swojego cennego czasu na zgłębianie wszystkich skomplikowanych procedur oraz przygotowywanie całej dokumentacji.

Zapraszamy do kontaktu. Szczegóły oferty zostaną przedstawione po złożeniu zapytania. Zachęcamy do skorzystania z formularza kontaktowego.

 

JAKOŚĆ W ZARZĄDZANIU – TO SIĘ OPŁACA !!!

Forwarder or truck driver in drivers cap

Kwestie diet i ryczałtu za nocleg w kabinie pojazdu samochodowego wciąż budzą wiele emocji. Niejasne przepisy, niespójne orzecznictwo, przedłużających się proces legislacyjny dotyczący zmian w prawie po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego nie sprzyjają uspokojeniu nastrojów w branży.  Do tego dochodzi wzrost świadomości socjalnej wśród kierowców. Dlatego zachęcamy wszystkich pracodawców transportu drogowego do dokonania przeglądu obowiązujących w firmach aktów prawa wewnętrznego oraz dokumentów związanych z zatrudnianiem kierowców. Audyt zapisów w tych dokumentach być może pozwoli zawczasu zapobiec problemom, jakie wiążą się z roszczeniami (nawet byłych) pracowników związanych z należnościami z tytułu dodatkowych składników wynagrodzenia (dyżury, godziny nadliczbowe, godziny nocne) oraz dietami i ryczałtami noclegowymi. Najczęściej tego typu problemom udaje się zapobiec poprzez świadome kreowanie polityki kadrowej i socjalnej, wykorzystując możliwości, jakie daje obowiązujące prawo.

Dobry kierowca, to zadowolony kierowca – lecz zadowolenie niech wynika wyłącznie z dobrej organizacji pracy oraz klarownych zasad wynagradzania i współdziałania z firmą. Zapraszamy do kontaktu.!!!

 

PROMOCJE

 

SUPER PROMOCJA!!!

Tylko 1 zł kosztuje szkolenie kierowców i spedytorów w Państwa Firmie – po przeprowadzeniu audytu obejmującego przestrzeganie czasu pracy kierowców z okresu co najmniej jednego miesiąca – dzięki czemu szkolenie obejmie omówienie najczęściej popełnianych błędów.

Czyli audyt i szkolenie praktycznie w jednej cenie !!!

Koszt audytu podlega indywidualnym negocjacjom.