Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

Państwa prywatność jest dla nas bardzo ważna. Twoje dane osobowe zostały podane Administratorowi dobrowolnie, za pośrednictwem dowolnego środka komunikacji (zgłoszenie przez Internet, telefon, poczta tradycyjna, e-mail, spotkania bezpośrednie, wszelkie kanały mediów społecznościowych, komunikatory internetowe i inne). Niniejszy dokument jest wypełnieniem obowiązku ciążącego na Administratorze danych osobowych w związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych znanym powszechnie jako rozporządzenie RODO lub GDPR.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia RODO, informujemy, iż:

  • Administratorem Twoich danych osobowych będzie podmiot: Justyna Gądek NIP:882-207-03-96
  • Możesz się z nim kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby: ul. Staszica 32, 58-200 Dzierżoniów, e-mailowo: kontakt@botm.info.pl, telefonicznie +48 793337724
  • Twoje dane będą przetwarzane tylko na potrzeby transakcji bądź umowy, przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami, następnie zostaną usunięte
  • Obligatoryjne przekazanie danych nastąpi do podmiotów takich jak: sądy, organy ścigania i podatkowe oraz podmioty kontroli państwowej. Twoje dane osobowe możemy także przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie administratora w celu realizacji umowy bądź transakcji: urzędy pocztowe, firmy kurierskie, firmy informatyczne
  • Masz prawo do wglądu do swoich danych, zmiany, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia oraz żądania usunięcia
  • Przysługuje Ci także skarga do organu do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).