Zezwolenia na przewóz odpadów

    Przewóz odpadów wymaga uzyskania pozwoleń w poszczególnych krajach Unii Europejskiej, o które w Państwa imieniu możemy zawnioskować. Nasza pomoc w formalnościach dotyczących odpowiednich uprawnień dotyczy również obszaru Polski.

Poniżej znajduje się krótki opis procedur dot. uzyskania zezwoleń w poszczególnych krajach.

POLSKA

Od 1 stycznia 2020r. każdy podmiot przewożący odpady w Polsce musi zostać wpisany do rejestru Bazy Danych Odpadowych, tzw. BDO.  W celu dokonania wpisu do rejestru BDO należy złożyć elektroniczny wniosek podając w nim odpowiednie kody odpadów. Do złożenia wniosku wymagany jest podpis kwalifikowany lub profil zaufany

Niemcy

Aby uzyskać zezwolenie na przewóz odpadów w Niemczech należy dokonać wpisu w elektronicznym rejestrze. Po zakończeniu procesu rejestracji administrator prześle wiadomość e-mail wraz z zaświadczeniem tymczasowym. Zaświadczenie trwałe uzyskuje się po weryfikacji danych firmy oraz wniesieniu opłaty (120 EUR). Oryginalny dokument i faktura zostaną przesłane listownie na podany podczas rejestracji adres firmy. Czas oczekiwania to około 7 dni. Do rejestracji konieczne jest przesłanie licencji transportowej. Otrzymane zaświadczenie  należy posiadać w pojazdach na wypadek kontroli. Zezwolenie na transport odpadów wydawane jest bezterminowe.

Holandia


W celu zgłoszenia zamiaru przewozu odpadów w Holandii należy wypełnić dokumenty rejestrowe a także do wniosku należy dołączyć:

wypis z CEIDG lub KRS – w języku polskim

zaświadczenie o niekaralności (ważne max 3 miesiące)– w języku polskim

skan licencji transportowej,


Wydanie zezwolenia na przewóz odpadów w Holandii jest darmowe. Można zawnioskować o kilka oryginalnych bezpłatnych wypisów/kopii z zezwolenia do kilku aut. Oficjalnie potwierdzone dokumenty wydawane są bezterminowo.

Zapraszamy do kontaktu w celu omówienia Państwa zapotrzebowania oraz przedstawienia indywidualnej oferty.