SZKOLENIA

Business PresentationJeżeli są tematy z zakresu prawa transportowego, drogowego, czy socjalnego, które Państwa intrygują, nie dają spokoju – czujecie Państwo niedosyt informacji, to oznacza, że powinniśmy się spotkać na szkoleniu poświęconym tym zagadnieniom. Wystarczy tylko zgłoszenie tematu, a my zajmiemy się całą resztą. Przygotujemy dla Państwa indywidualny program szkolenia, starannie dobierzemy prelegentów. Na Państwa życzenie możemy zająć się przygotowaniem całego zaplecza organizacyjnego (sala, catering, środki audiowizualne) – wszystko po to, by mogli Państwo uczestniczyć w szkoleniu w jak najbardziej komfortowych warunkach. Państwo macie pomysł i potrzebę – my podejmiemy się ich realizacji – ku Państwa satysfakcji. Oczywiście, jeżeli tylko będzie to Państwa życzeniem, nasi wykładowcy, trenerzy, prelegenci są w stanie przeprowadzić dane szkolenie w miejscu wskazanym przez Państwa – rozumiemy, że wszystko zależy od bieżących potrzeb i możliwości – dysponujemy własnym, przenośnym wyposażeniem audiowizualnym. Mamy doświadczenie w organizowaniu szkoleń otwartych (seminaria), zakładowych (dla kierowców, spedytorów) czy indywidualnych warsztatów (skierowanych do osób zarządzających przedsiębiorstwem).

W stałej ofercie (opracowane ramy programowe) mamy szkolenia obejmujące następujące zagadnienia:

  • Czas pracy kierowców i normy socjalne w ruchu krajowym i międzynarodowym, zgodnie z ustawą o czasie pracy kierowców, rozporządzeniem (WE) 561/06, Konwencją AETR
  • Obsługa tachografu analogowego i cyfrowego z wykorzystaniem interaktywnych symulatorów
  • Zasady kontroli i procedury kontrolne stosowane przez uprawnione organy państwowe, zasady rodzaje odpowiedzialności osób uczestniczących w realizacji przewozu
  • Przejazdy pojazdów nienormatywnych – tryb uzyskiwania zezwoleń, system kontroli, zasady odpowiedzialności
  • Identyfikacja zlecenia transportowego pod kątem możliwości zastosowania wyłączeń spod przepisów ADR i przyjęcia zlecenia jako przewozu wyłączonego – bez wymagań szczególnych, uprawnień przewozowych itd. – szkolenie dla spedytorów i pracowników obsługujących giełdy towarowe.
  • Ekonomiczna eksploatacja pojazdu (ECO DRIVING) – szkolenie złożone z części teoretycznej i praktycznej.
  • Bezpieczny kierowca – doskonalenie techniki jazdy (zajęcia w ośrodku doskonalenia techniki jazdy)
  • Sytuacje stresowe w transporcie – rozwiązywanie problemów, poprawa wizerunku firmy, wiarygodność biznesowa – szkolenie dla spedytorów i osób zarządzających przedsiębiorstwem
  • Warsztaty budowania dobrych relacji w firmie –szkolenie dla grup pracowników

Zajmujemy się również organizacją obowiązkowych szkoleń okresowych dla kierowców oraz szkoleń dla kierowców przewożących towary niebezpieczne ADR (podstawowe i specjalistyczne: cysterny, materiały wybuchowe, materiały promieniotwórcze). Częstotliwość tych szkoleń uzależniona jest od zebrania grupy minimum 5-cio osobowej, z uwagi zakończenie szkolenia egzaminem państwowym i konieczność jego zgłoszenia do organu nadzoru.

Uwzględniając Państwa potrzeby, szkolenie przeprowadzi wykładowca/trener, z pewnością będący specjalistą w swojej dziedzinie. To praktycy, mający wieloletnie doświadczenie zawodowe w swoich dziedzinach, posiadający umiejętności skutecznego przekazywania wiedzy. Kadra szkoleniowa z którą współpracujemy to między innymi: uprawnieni instruktorzy doskonalenia techniki jazdy, wykładowcy zgłoszeni do rejestrów Wojewody Dolnośląskiego i Marszałka Województwa Dolnośląskiego, wykładowcy zatrudnieni w administracji publicznej, dysponujący zgodą przełożonych na prowadzenie szkoleń zewnętrznych, wykładowcy akademiccy, psychologowie transportu i psychopedagodzy.

Warunki, czas, termin i ceny poszczególnych szkoleń podlegają indywidualnym uzgodnieniom a ich realizacja uzależniona jest od możliwości skoordynowania pracy wykładowców/trenerów – zapraszamy do kontaktu.

INWESTYCJA W SZKOLENIA, TO INWESTYCJA W PRZYSZŁOŚĆ !