RZECZOZNAWSTWO

Cargo Delivery Vehicle, body structureW zależności od potrzeb klientów wykonujemy różnego rodzaju ekspertyzy i oceny techniczne, a w szczególności:

  • określanie stanu technicznego pojazdu,
  • określanie skuteczności naprawy pojazdu,
  • ustalanie aktualnej wartości rynkowej pojazdu,
  • doradztwo techniczne w sprawach motoryzacji,
  • ustalanie parametrów techniczno – eksploatacyjnych.

Wszystkie opracowania są weryfikowane pod względem merytorycznym i dowodowym przez Zespół Rzeczoznawców Sudeckiego Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji!!!