CZAS PRACY

Ewidencja czasu pracy powinna stanowić podstawę do dokonywania rozliczeń i wypłat wynagrodzenia za wykonaną pracę …

WIĘCEJ

ADR

Towary niebezpieczne w transporcie drogowym zwane potocznie ADR-ami, są stałym elementem zawodowej codzienności transportowca …

WIĘCEJ

RZECZOZNAWSTWO

W zależności od potrzeb klientów wykonujemy różnego rodzaju ekspertyzy i oceny techniczne, np. stanu technicznego pojazdu …

WIĘCEJ
[icon_box animation=”fadeIn” icon=”icomoon-paragraph-justify-2″ icon_upload=”” effect=”default” title=”AUDYT” url=”http://botm.info.pl/oferta/audyt/” target=”_self” button_text=”WIĘCEJ”]

Nikt nie jest doskonały” – jak powiedział bohater  jednego z filmów – jednak w transporcie niedoskonałości zbyt dużo kosztują…

[/icon_box]

 

 

AKTUALNOŚCI

 

KIEROWCA Z UKRAINY? I CO DALEJ …

W związku z narastającym zauważalnie problemem dotyczącym dostępności na rynku pracy kierowców zawodowych, coraz powszechniejszą staje się praktyka zatrudniania kierowców m.in. z Ukrainy. Tego typu decyzje w polskich firmach transportowych, to już codzienność.

Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych Klientów, specjaliści BOTM.info opracowali i wdrożyli kompletną procedurę rekrutacji i zatrudnienia kierowców spoza UE. W ramach tego działania wykonujemy wszystkie czynności związane z pozyskaniem i zatrudnieniem kierowcy niemającego stałego miejsca zamieszkania na obszarze UE. Czynności te rozpoczyna proces rekrutacyjny związany z ogłoszeniami zamiaru zatrudnienia publikowanymi w zagranicznych serwisach internetowych poświęconych poszukiwaniu pracy a wieńczy wystąpienie do Głównego Inspektora Transportu Drogowego z wnioskiem o wydanie Świadectwa Kierowcy, czyli dokumentu uprawniającego do świadczenia pracy. Jest to dokument poświadczający spełnienie przez obywatela spoza UE wszystkich wymogów prawa stawianych kierowcom zawodowym, jakie obowiązują w krajach UE.

Tak więc zadbamy o to, by nie musieli Państwo poświęcać swojego cennego czasu na zgłębianie wszystkich skomplikowanych procedur oraz przygotowywanie całej dokumentacji.

Zapraszamy do kontaktu. Szczegóły oferty zostaną przedstawione po złożeniu zapytania. Zachęcamy do skorzystania z formularza kontaktowego.

 

 

ZMIANY W PRZEPISACH DOTYCZĄCYCH „URLOPÓWEK”

W dniu 2 marca 2015 roku weszły częściowo w życie przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 165/2014 z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie tachografów stosowanych w transporcie drogowym, uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85 w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym i zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego. Warto sprawdzić, co nowego wnoszą w funkcjonowanie Państwa Firmy. Więcej szczegółów w opracowaniu znajdującym się TUTAJ.  Polecamy!!!

 

UWAGA NA ROSZCZENIA PRACOWNICZE !!!

Forwarder or truck driver in drivers cap

W związku z ogromnym poruszeniem, jakie wywołała w ostatnim czasie uchwała siedmiu sędziów Sądu Najwyższego  z dnia 12 czerwca 2014 r., dotycząca ryczałtu za nocleg w kabinie pojazdu samochodowego zachęcamy wszystkich pracodawców transportu drogowego do dokonania przeglądu obowiązujących w firmach aktów prawa wewnętrznego oraz dokumentów związanych z zatrudnianiem kierowców. Audyt zapisów w tych dokumentach być może pozwoli zawczasu zapobiec problemom, jakie wiążą się z roszczeniami (nawet byłych) pracowników związanych z należnościami z tytułu dodatkowych składników wynagrodzenia (dyżury, godziny nadliczbowe, godziny nocne) oraz dietami i ryczałtami noclegowymi. Najczęściej tego typu problemom udaje się zapobiec poprzez świadome kreowanie polityki kadrowej i socjalnej, wykorzystując możliwości, jakie daje obowiązujące prawo.

Dobry kierowca, to zadowolony kierowca – lecz zadowolenie niech wynika wyłącznie z dobrej organizacji pracy oraz klarownych zasad wynagradzania i współdziałania z firmą. Zapraszamy do kontaktu.!!!

 

PROMOCJE

 

SUPER PROMOCJA!!!

Tylko 1 zł kosztuje szkolenie kierowców i spedytorów w Państwa Firmie – po przeprowadzeniu audytu obejmującego przestrzeganie czasu pracy kierowców z okresu co najmniej jednego miesiąca – dzięki czemu szkolenie obejmie omówienie najczęściej popełnianych błędów.

Czyli audyt i szkolenie praktycznie w jednej cenie !!! 

Koszt audytu podlega indywidualnym negocjacjom.

[wp_colorbox_media url="http://botm.info.pl/plakat.jpg" type="image" hyperlink=" "]